Apie

Tai yra „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) iniciatyva, kuri parodo, kiek lėšų savivaldybės 2015 – 2018 m. skyrė žiniasklaidos priemonėms per viešinimo konkursus ir kiek šios žiniasklaidos priemonės buvo susijusios su politikais. Duomenys apie savivaldybių viešinimui skirtas lėšas buvo gauti išsiuntus prašymą suteikti informacijos visoms Lietuvos savivaldybėms. Apie viešinimui skirtas lėšas iš Europos Sąjungos investicijų suteikė LR Finansų ministerija.

Šioje svetainėje taip pat pateikiami duomenys apie 100 didžiausių valstybės valdomų įmonių ir 100 didžiausių savivaldybių valdomų įmonių. Iš viso Lietuvoje, 2017 metų birželio mėn. Stebėsenos ir prognozių agentūros, Valdymo koordinavimo centro duomenimis, veikė 118 VVĮ. Informacijos, kiek iš viso buvo SVĮ, nėra - iki 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje sistemingai nekaupė nė viena institucija.

Duomenys apie VVĮ ir SVĮ vadovus bei jų kaitą gauti iš VĮ „Registrų centro“, o duomenys apie asmenis, kurie bent kartą nuo 1990 m. kandidatavo Seimo, savivaldybių tarybų, mero, Prezidento ar Europos Parlamento rinkimuose gauti iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK). Duomenys iš „Registrų centro“ buvo gretinami su duomenimis iš VRK siekiant pamatyti, kurie įmonių vadovai gali turėti sąsajų su politinėmis partijomis ar susivienijimais. Savivaldybių atsiųsti duomenys buvo gretinami su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir VRK duomenimis, kas leido pamatyti viešų lėšų gavėjų sąsajas su politinėmis partijomis ir jų užimamomis pareigomis savivaldybėse bei Seime.

Svetainėje skelbiamos bendros sumos, kiek savivaldybės skyrė lėšų savo veiklų viešinimui 2015 – 2018 m. Sumos yra suapvalintos, centai neskelbiami.

Svetainėje pateikiama informacija, kurios įmonės buvo susijusios su politikais. TILS, atsižvelgdami į akademikų, žurnalistų, ekspertų ir pačių politikų grįžtamąjį ryšį, susijusiais politikais laikė tuos, kurie buvo lėšas gavusių įmonių akcininkai, dalininkai, vadovai, taip pat tie, kurių sutuoktiniai arba jie patys vertinimo laikotarpiu dirbo tokioje įmonėje.

Atkreipiame dėmesį, kad „Manovalstybe.lt“ pateikiama informacija nereiškia, kad savivaldybės lėšų skyrė su politikais susijusioms įmonėms dėl šių sąsajų arba kad VVĮ bei SVĮ vadovai vadovaujančias pareigas užėmė dėl savo ryšių su politinėmis partijomis ar susivienijimais.

Duomenys apie VVĮ ir SVĮ skelbiami atvirų duomenų formatu, juos galima parsisiųsti čia. TILS atkreipia dėmesį, kad tai bandomoji puslapio versija, todėl labai prašome apie pastebėtas klaidas pranešti rugile@transparency.lt.