Apie

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖS

Šioje svetainėje pateikiami duomenys apie savivaldybių (SVĮ) ir valstybės (VVĮ) valdomų įmonių vadovų kaitą ir sąsajas su politinėmis partijomis ar susivienijimais.

Vadovų kaitos duomenys

Laikotarpis: 2017 m. lapkričio mėn. – 2019 m. gruodžio mėn., 2022 m. birželio mėn.
Duomenų šaltiniai: SVĮ (100 didžiausių) ir jas valdančios savivaldybės (pagal prašymą suteikti informaciją bei viešai prieinamą informaciją); VVĮ; Valstybės koordinavimo centras.

Laikotarpis: 2007 m. – 2017 m. spalio mėn.
Duomenų šaltinis: VĮ „Registrų centras“ (100 didžiausių SVĮ ir 100 didžiausių VVĮ).

Sąsajų su politinėmis partijomis ar susivienijimais duomenys

Laikotarpis: 1990 m. - 2022 m. birželio mėn.
Duomenų šaltinis: Vyriausioji rinkimų komisija (duomenys apie asmenis, kurie bent kartą nuo 1990 m. kandidatavo Seimo, savivaldybių tarybų, mero, Prezidento ar Europos Parlamento rinkimuose).

Duomenys apie vadovų kaitą sugretinti su duomenimis apie rinkimus, siekiant pamatyti, kurie įmonių vadovai gali turėti sąsajų su politinėmis partijomis ar susivienijimais. Atkreipiame dėmesį, kad puslapyje www.manovalstybe.info pateikiama informacija nereiškia, kad VVĮ bei SVĮ vadovai vadovaujančias pareigas užėmė dėl savo ryšių su politinėmis partijomis ar susivienijimais.

TILS atkreipia dėmesį, kad tai – bandomoji puslapio versija, todėl labai prašome apie pastebėtas klaidas pranešti info@transparency.lt.

SAVIVALDYBIŲ IŠLAIDOS VIEŠINIMUI

Šioje svetainėje taip pat pateikiami duomenys apie savivaldybių viešinimui skirtas lėšas 2015 – 2018 m., siekiant suprasti, kiek lėšų savivaldybės skiria žiniasklaidos priemonėms ir kiek šios žiniasklaidos priemonės yra susijusios su politikais. Sumos yra suapvalintos.

Viešinimo lėšų duomenys

Laikotarpis: 2015-2018 m.
Duomenų šaltiniai: savivaldybės (duomenys, kiek savivaldybės skyrė žiniasklaidos priemonėms ir kitoms įmonėms per viešinimo konkursus pagal prašymą suteikti informacijos); LR Finansų ministerija (duomenys apie viešinimui skirtas lėšas iš Europos Sąjungos investicijų).

Sąsajų su politinėmis partijomis ir užimamų pareigų savivaldybėse ir Seime duomenys

Laikotarpis: 2015 – 2018 m.
Duomenų šaltiniai: Vyriausioji rinkimų komisija ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija

TILS, atsižvelgdami į akademikų, žurnalistų, ekspertų ir politikų pastebėjimus, susijusiais politikais laikė tuos, kurie buvo lėšas gavusių įmonių akcininkai, dalininkai, vadovai, taip pat tie, kurių sutuoktiniai arba jie patys vertinimo laikotarpiu dirbo tokioje įmonėje.

Atkreipiame dėmesį, kad puslapyje www.manovalstybe.info pateikiama informacija nereiškia, kad savivaldybės lėšų skyrė su politikais susijusioms įmonėms dėl šių sąsajų.

TILS ėmėsi visų įmanomų priemonių siekiant užtikrinti, kad sugretinami duomenys yra apie tuos pačius fizinius asmenis. Vis dėlto, dėl viešai pateikiamos informacijos trūkumo, kai rinkimuose dalyvavo bent keli asmenys tuo pačiu vardu ir pavarde, TILS negali garantuoti duomenų tikslumo ir kviečia pranešti apie bet kokius pastebėtus neatitikimus el. paštu info@transparency.lt.