Savivaldybių išlaidos žiniasklaidai

Pateikiami 2015 – 2018 m. duomenys apie savivaldybių išlaidas viešinimui.

Savivaldybė Savivaldybės išlaidos viešinimui Didžiausi gavėjai Įmonės, turinčios ryšių su politikais
1. Kauno miesto savivaldybė 964 710 € 1. UAB Point Media - 964 710.28 €
2. Klaipėdos miesto savivaldybė 700 636 € 1. VšĮ Klaipėdos šventės - 183 315.00 €
2. UAB RSV projektai - 155 663.42 €
3. UAB Vakarų ekspresas - 64 660.00 €
4. UAB Klaipėdos dienraštis - 42 400.00 €
5. UAB Diena Media News - 21 900.00 €
6. UAB Reklamos ekspertai - 19 989.24 €
7. VšĮ Problemų sprendimo centras - 4 280.00 €
8. UAB Magnet LT - 138.00 €
UAB Diena Media News - 21 900.00 €
3. Marijampolės savivaldybė 488 246 € 1. VšĮ Marijampolės telekinas - 327 249.00 €
2. UAB Regionas - 77 501.11 €
3. UAB Suvalkietis - 44 834.70 €
4. Kauno rajono savivaldybė 427 006 € 1. UAB Point Media - 235 900.66 €
2. UAB Diena Media News - 128 430.89 €
3. UAB Pūkas - 56 255.21 €
4. UAB Init - 6 419.05 €
UAB Diena Media News - 128 430.89 €
UAB Pūkas - 56 255.21 €
5. Alytaus miesto savivaldybė 336 845 € 1. UAB Alytaus radijas - 109 560.39 €
2. VšĮ Alytaus regioninė televizija - 104 048.83 €
3. UAB Alytaus naujienos - 55 742.94 €
4. VŠĮ AlytusPlius - 23 019.98 €
6. Vilniaus rajono savivaldybė 326 767 € 1. UAB Rejspa - 256 726.72 €
2. VšĮ Kurier Wilenski - 60 242.04 €
3. UAB Veido periodikos leidykla - 2 226.00 €
4. VšĮ Vilniaus informacijos centras - 1 694.00 €
5. Asociacija moterų klubas Laimės žiburys - 1 500.00 €
6. UAB Leidybos studija - 1 452.00 €
UAB Rejspa - 256 726.72 €
7. Utenos rajono savivaldybė 233 000 € 1. UAB Utenos diena - 47 163.00 €
2. UAB Kamonada - 43 942.00 €
3. UAB Utenos Indra - 39 216.00 €
4. VšĮ Utenos radijas - 34 648.00 €
5. UAB Lietuvos ryto televizija - 12 614.00 €
UAB Kamonada - 43 942.00 €
UAB Lietuvos ryto televizija - 12 614.00 €
8. Tauragės rajono savivaldybė 212 111 € 1. UAB Televizijos komunikacijos - 63 211.42 €
2. UAB Tauragės kurjeris - 47 019.32 €
3. VšĮ Tauragės žinios - 43 285.24 €
4. VšĮ Šou imperija - 23 921.27 €
UAB Televizijos komunikacijos - 63 211.42 €
UAB Tauragės kurjeris - 47 019.32 €
VšĮ Tauragės žinios - 43 285.24 €
VšĮ Šou imperija - 23 921.27 €
9. Mažeikių rajono savivaldybė 202 461 € 1. UAB Roventa - 141 468.00 €
2. UAB Santarvės laikraštis - 23 800.00 €
3. VšĮ Mažeikių laikraštis - 14 714.00 €
4. UAB Lietuvos ryto televizija - 8 474.00 €
5. UAB Ferera - 4 970.00 €
6. UAB Veido periodikos leidykla - 3 000.00 €
7. UAB Mažeikių aidas - 300.00 €
UAB Santarvės laikraštis - 23 800.00 €
UAB Lietuvos ryto televizija - 8 474.00 €
10. Druskininkų savivaldybė 200 700 € 1. VšĮ Kantri Medija - 59 214.52 €
2. UAB Reklamos ekspertai - 33 519.42 €
3. UAB Spotlight.LT - 12 039.50 €
4. UAB Diena Media News - 9 497.29 €
5. UAB Maniakai - 6 413.00 €
6. UAB ALMORO - 6 182.77 €
7. VšĮ Baltų Atlantida - 5 096.20 €
8. UAB Eurispauda - 4 840.00 €
UAB Diena Media News - 9 497.29 €
11. Šiaulių miesto savivaldybė 192 015 € 1. UAB Šiaulių naujienos - 77 869.34 €
2. VŠĮ Šiauliai plius - 50 490.63 €
3. UAB Šiaulių kraštas - 30 707.34 €
4. UAB Šiaulių apskrities televizija - 12 261.41 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 12 261.41 €
12. Radviliškio rajono savivaldybė 191 636 € 1. VšĮ ML PILIETINĖS INICIATYVOS - 135 295.67 €
2. UAB Šiaulių apskrities televizija - 45 902.70 €
3. VšĮ Aukštaitijos RTR - 5 100.00 €
4. LRT - 378.43 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 45 902.70 €
13. Neringos savivaldybė 173 915 € 1. UAB Vakarų ekspresas - 152 000.00 €
2. VšĮ Media Lab - 9 075.00 €
3. VšĮ Tikra Produkcija - 4 840.00 €
4. LRT - 2 800.00 €
5. VšĮ Baltų Atlantida - 2 500.00 €
6. UAB Diena Media News - 1 700.00 €
7. VšĮ Politika šiandien - 1 000.00 €
UAB Diena Media News - 1 700.00 €
14. Lazdijų rajono savivaldybė 169 438 € 1. UAB Dzūkų žinios - 82 051.39 €
2. K.Matulevičiaus firma Ryto žvaigždė - 42 704.21 €
3. UAB Lietuvos žinios - 5 745.01 €
4. LRT - 5 147.10 €
UAB Dzūkų žinios - 82 051.39 €
15. Alytaus rajono savivaldybė 163 762 € 1. UAB Dzūkų žinios - 33 597.51 €
2. VšĮ Alytaus regioninė televizija - 29 262.32 €
3. UAB ALMORO - 21 144.96 €
4. UAB Alytaus naujienos - 9 080.04 €
UAB Dzūkų žinios - 33 597.51 €
16. Šalčininkų rajono savivaldybė 162 476 € 1. UAB Rejspa - 124 884.00 €
2. D.Jankelaitienė IĮ - 16 568.00 €
3. UAB Rožinis dramblys - 11 309.00 €
4. UAB Veido periodikos leidykla - 1 262.00 €
UAB Rejspa - 124 884.00 €
D.Jankelaitienė IĮ - 16 568.00 €
17. Palangos miesto savivaldybė 148 762 € 1. UAB Vakarinė Palanga - 61 026.43 €
2. UAB Palangos tiltas - 51 681.38 €
3. UAB Diena Media News - 20 490.00 €
4. Tarptautinis leidinys „Apie Lietuvą“ - 2 500.00 €
5. UAB Vakarų ekspresas - 1 000.00 €
UAB Diena Media News - 20 490.00 €
18. Panevėžio miesto savivaldybė 147 770 € 1. UAB On Media - 60 431.18 €
2. UAB VIP Viešosios informacijos partneriai - 14 955.60 €
3. VšĮ TV Media projektai - 14 900.00 €
4. UAB Alora - 12 000.00 €
5. VšĮ Gerų naujienų televizija - 9 375.76 €
6. VĮ Valstybės žinios - 1 529.69 €
7. UAB Radijo Pulsas - 827.50 €
19. Raseinių rajono savivaldybė 129 354 € 1. MB Pergalės strategija - 88 853.87 €
2. R.Sendrauskienės IĮ - 27 376.02 €
3. UAB Naujas rytas - 3 332.97 €
4. VšĮ Diskursas - 3 283.76 €
5. UAB Leidybos studija - 1 815.00 €
6. UAB Respublikos spaustuvė - 1 229.00 €
7. VšĮ Baltų Atlantida - 1 200.00 €
20. Klaipėdos rajono savivaldybė 125 463 € 1. UAB Gargždų banga - 42 799.74 €
2. UAB Klaipėdos dienraštis - 8 140.57 €
3. UAB Vakarų ekspresas - 6 361.78 €
4. UAB Balticum TV - 2 794.60 €
21. Visagino savivaldybė 114 565 € 1. UAB Sugardas - 96 943.77 €
2. UAB Veido periodikos leidykla - 2 102.98 €
3. Anton Suminskij - 1 573.00 €
4. UAB Leidybos studija - 1 444.72 €
5. Antalija Tomša - 950.00 €
6. UAB Saulės spektras - 484.00 €
7. UAB Rinkodaros ekspertai - 145.20 €
22. Telšių rajono savivaldybė 114 306 € 1. UAB Laikraščio Kalvotoji Žemaitija redakcija - 55 403.12 €
2. UAB VVARFF - 52 984.27 €
3. VšĮ Kauno leidybos ir poligrafijos centras - 5 028.26 €
4. UAB Idea prima - 1 724.25 €
23. Plungės rajono savivaldybė 107 525 € 1. VšĮ Telšių krašto televizija - 44 073.02 €
2. UAB Plungės žinios - 34 803.25 €
3. UAB VVARFF - 18 327.28 €
4. UAB Plunksna - 1 959.92 €
24. Kelmės rajono savivaldybė 104 806 € 1. UAB Šiaulių apskrities televizija - 11 335.83 €
2. UAB Roseba - 7 989.59 €
3. UAB Šiaulių kraštas - 2 988.01 €
4. VĮ Valstybės žinios - 2 977.16 €
5. UAB Stilit - 845.79 €
6. UAB Kaimo žinios - 369.09 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 11 335.83 €
25. Akmenės rajono savivaldybė 100 229 € 1. UAB Vienybės redakcija - 52 932.02 €
2. UAB Šiaulių apskrities televizija - 35 864.40 €
3. UAB Verslo žinios - 1 815.00 €
4. VĮ Valstybės žinios - 1 556.22 €
5. UAB Komunikacijų erdvės - 1 300.00 €
6. UAB Lietuvos rytas - 326.36 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 35 864.40 €
26. Kretingos rajono savivaldybė 93 336 € 1. UAB Pajūrio naujienos - 47 991.00 €
2. UAB Švyturys - 33 582.00 €
3. UAB Diena Media News - 4 205.00 €
4. UAB Palangos tiltas - 3 210.00 €
UAB Diena Media News - 4 205.00 €
27. Elektrėnų savivaldybė 83 834 € 1. UAB Elektrėnų kronika - 27 265.71 €
2. UAB Elektrėnų žinios - 27 046.12 €
3. VšĮ Baltų Atlantida - 4 000.00 €
4. MB StepDraw - 3 025.00 €
5. Všį Savivaldybių žinios - 2 498.44 €
28. Kupiškio rajono savivaldybė 83 606 € 1. VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centras - 42 969.00 €
2. UAB Kupiškėnų mintys - 29 123.96 €
3. VšĮ Baltų Atlantida - 2 550.00 €
4. E. Briedytės IĮ - 1 937.00 €
5. UAB Promostar - 1 694.00 €
UAB Kupiškėnų mintys - 29 123.96 €
29. Trakų rajono savivaldybė 82 724 € 1. UAB Trakų žemė - 45 325.00 €
2. UAB Galvok - 34 921.00 €
3. Všį Savivaldybių žinios - 1 004.00 €
4. UAB BNS - 932.00 €
UAB Galvok - 34 921.00 €
30. Vilniaus miesto savivaldybė 79 196 € 1. UAB Žinių radijas - 44 347.86 €
2. UAB Delfi - 13 285.80 €
3. UAB BNS - 12 705.00 €
4. UAB 15MIN - 8 857.20 €
UAB 15MIN - 8 857.20 €
31. Ukmergės rajono savivaldybė 70 182 € 1. UAB Ukmergės žinios - 39 372.79 €
2. UAB Gimtoji žemė - 18 511.05 €
3. UAB Interbanga - 6 575.10 €
UAB Gimtoji žemė - 18 511.05 €
32. Anykščių rajono savivaldybė 66 011 € 1. UAB Anykštos redakcija - 26 552.02 €
2. UAB Atvirai - 23 689.62 €
3. UAB Lietuvos žinios - 7 169.42 €
4. UAB Jovex - 4 043.49 €
33. Zarasų rajono savivaldybė 61 850 € 1. UAB Zarasų kraštas - 42 495.14 €
2. UAB Colorita - 7 520.70 €
3. Dusetų Seniūnijos ir Parapijos Bendruomenės Santalka - 3 000.00 €
4. VšĮ Baltų Atlantida - 2 800.00 €
5. UAB Trading Ltd - 242.00 €
34. Šiaulių rajono savivaldybė 57 011 € 1. UAB Šiaulių kraštas - 29 563.08 €
2. UAB Šiaulių apskrities televizija - 21 658.43 €
3. UAB Šiaulių naujienos - 4 135.44 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 21 658.43 €
35. Pakruojo rajono savivaldybė 56 959 € 1. UAB Šiaulių apskrities televizija - 24 424.05 €
2. UAB Auksinė varpa - 10 467.86 €
3. UAB Šiaulių kraštas - 9 824.55 €
4. VšĮ Aukštaitijos RTR - 580.00 €
UAB Šiaulių apskrities televizija - 24 424.05 €
36. Kėdainių rajono savivaldybė 55 685 € 1. UAB Katos studija - 11 929.00 €
2. UAB Kėdainių krašto televizija - 10 329.26 €
3. UAB Mugės redakcija - 10 293.69 €
4. UAB Rinkos aikštė - 10 024.11 €
5. UAB 15 minučių - 2 563.99 €
6. UAB Ūkininko patarėjas - 2 504.40 €
7. LRT - 1 500.00 €
UAB Kėdainių krašto televizija - 10 329.26 €
UAB Ūkininko patarėjas - 2 504.40 €
37. Jonavos rajono savivaldybė 54 766 € 1. MB Jonavos žinios - 17 500.00 €
2. TV7 - 4 200.00 €
3. UAB Diena Media News - 3 500.00 €
4. UAB Joneda - 3 200.00 €
5. UAB AVVA - 2 500.00 €
6. LRT - 2 100.00 €
7. UAB Lietuvos žinios - 1 600.00 €
MB Jonavos žinios - 17 500.00 €
UAB Diena Media News - 3 500.00 €
38. Birštono savivaldybė 52 473 € 1. UAB Gyvenimas - 16 639.77 €
2. UAB Diena Media News - 15 731.00 €
3. UAB Veido periodikos leidykla - 3 594.07 €
4. Air Baltic - 1 700.00 €
5. UAB Lietuvos rytas - 1 451.96 €
6. UAB Vagos prekyba - 1 200.00 €
UAB Gyvenimas - 16 639.77 €
UAB Diena Media News - 15 731.00 €
39. Jurbarko rajono savivaldybė 48 571 € 1. UAB Jurbarko šviesa - 22 655.54 €
2. UAB Jurbarko laikas - 19 760.35 €
3. UAB Balticum TV - 6 155.15 €
40. Biržų rajono savivaldybė 48 020 € 1. UAB Šiaurės rytai - 23 778.08 €
2. UAB „Biržiečių žodis“ - 10 264.16 €
3. UAB Balticum TV - 9 525.56 €
4. UAB Lietuvos žinios - 518.98 €
41. Šilalės rajono savivaldybė 47 703 € 1. UAB Šilalės artojas - 28 461.24 €
2. UAB Šilalės žinios - 3 684.00 €
3. VšĮ Atlantida - 3 000.00 €
4. UAB Leidybos studija - 1 971.00 €
5. VĮ Valstybės žinios - 1 822.28 €
6. UAB Istorija - 605.00 €
7. VšĮ Žinių tinklas - 484.00 €
8. UAB Saulės spektras - 363.00 €
9. UAB Infomedia - 300.08 €
42. Širvintų rajono savivaldybė 44 961 € 1. UAB Danielita - 17 297.86 €
2. UAB Interbanga - 7 422.00 €
3. VšĮ Baltų Atlantida - 5 500.00 €
4. VšĮ Aukštatijos RTR - 2 860.00 €
5. VĮ Valstybės žinios - 883.26 €
UAB Danielita - 17 297.86 €
43. Šilutės rajono savivaldybė 37 695 € 1. UAB Litera - 16 498.42 €
2. UAB Šilutės leidyba - 10 583.60 €
3. Šilutės TV - Marijus Budraitis - 6 302.50 €
4. UAB Lietuvos rytas - 1 162.77 €
5. UAB Šilokarčema - 216.37 €
UAB Šilokarčema - 216.37 €
44. Panevėžio rajono savivaldybė 34 977 € 1. UAB On Media - 25 799.99 €
2. VšĮ Gerų naujienų televizija - 3 550.00 €
3. VĮ Valstybės žinios - 2 554.30 €
4. UAB Lietuvos rytas - 367.44 €
45. Ignalinos rajono savivaldybė 33 172 € 1. UAB Utenos Indra - 9 894.28 €
2. VŠĮ Mūsų Ignalina - 5 018.38 €
3. UAB Nauja Vaga - 4 388.44 €
4. UAB Eugrimas - 3 266.73 €
5. UAB Leidybos studija - 1 234.20 €
VŠĮ Mūsų Ignalina - 5 018.38 €
46. Prienų rajono savivaldybė 29 600 € Nenurodė
47. Vilkaviškio rajono savivaldybė 25 800 € 1. UAB Santakos laikraštis - 25 800.00 €
48. Rokiškio rajono savivaldybė 25 200 € 1. UAB Sirena - 17 203.77 €
2. UAB Gimtasis Rokiškis - 7 679.61 €
3. UAB Lietuvos rytas - 737.12 €
49. Varėnos rajono savivaldybė 23 125 € 1. UAB Merkio kraštas - 14 079.61 €
2. UAB Alytaus spaustuvė - 7 394.55 €
3. R. Skliutienės IĮ Renuna - 1 636.68 €
50. Pagėgių savivaldybė 19 242 € 1. UAB Litera - 7 943.10 €
2. UAB Šilokarčema - 5 348.76 €
3. VšĮ Eurokompetencija - 4 543.28 €
4. UAB Reklamanija - 1 059.93 €
5. UAB Tauragės kurjeris - 286.88 €
UAB Šilokarčema - 5 348.76 €
UAB Tauragės kurjeris - 286.88 €
51. Šakių rajono savivaldybė 16 366 € 1. UAB Daugtaškis - 10 549.41 €
2. UAB Laikraštis Valsčius - 5 825.49 €
52. Švenčionių rajono savivaldybė 15 737 € 1. UAB Žeimenos krantų redakcija - 14 737.54 €
2. UAB Švenčionių krašto redakcija - 999.42 €
UAB Žeimenos krantų redakcija - 14 737.54 €
53. Molėtų rajono savivaldybė 14 631 € 1. UAB Molėtų vilnis - 11 843.20 €
2. UAB Utenos Indra - 1 142.41 €
3. AB ELTA - 828.62 €
4. UAB Lietuvos žinios - 440.30 €
5. UAB Moltela - 89.76 €
54. Rietavo savivaldybė 10 762 € 1. UAB Antikva - 4 380.83 €
2. UAB Plungės žinios - 3 036.86 €
3. VĮ Valstybės žinios - 1 451.05 €
4. UAB VVARFF - 1 171.65 €
55. Pasvalio rajono savivaldybė 9 600 € 1. UAB Pasvalio laikraštis - 3 835.62 €
2. VĮ Valstybės žinios - 1 980.02 €
3. UAB Panevėžio rytas - 163.59 €
4. UAB Lietuvos sveikata - 130.44 €
UAB Panevėžio rytas - 163.59 €
56. Joniškio rajono savivaldybė 8 961 € 1. UAB Sidabrės laikraščio redakcija - 7 119.61 €
2. UAB Joniškio dienos - 973.69 €
3. UAB Saulės spektras - 367.84 €
4. Všį Savivaldybių žinios - 324.00 €
57. Kaišiadorių rajono savivaldybė 8 931 € 1. UAB Emduva - 6 080.27 €
2. UAB Kaišiadorių aidai - 1 850.60 €
3. UAB Komunikaciniai projektai - 1 000.00 €
58. Skuodo rajono savivaldybė 8 825 € 1. UAB Mūsų žodis - 4 126.00 €
2. Asociacija moterų klubas Laimės žiburys - 3 000.00 €
3. VšĮ Telšių krašto televizija - 542.00 €
4. VĮ Valstybės žinios - 541.00 €
5. VšĮ LN televizija - 400.00 €
6. UAB Kaimo žinios - 66.00 €
59. Kalvarijos savivaldybė 5 529 € 1. UAB Suvalkietis - 4 068.24 €
2. VĮ Valstybės žinios - 1 461.02 €
60. Kazlų Rūdos savivaldybė Nenurodė Nenurodė
Bendra išlaidų suma viešinimui: 7 653 545 € Viso išleista įmonems, kurios susijusios su politikais: 2 072 539.92 €