Su žiniasklaidos įmonėmis susiję politikai

Pateikiami su žiniasklaidos priemonėmis, gavusiomis lėšų iš savivaldybių, susiję politikai.

# Įmonės pavadinimas Iš savivaldybių gautos lėšos Įmonės ryšys su politikais Politiko darbovietė Pareigos Ryšys su įmone Ryšys  Susijusios partijos
1. UAB Rejspa 381 610.72 € JAROSLAV KAMINSKI UABAUDITO FORMULĖ Savivaldybės tarybos narys  Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas  Deklaruojantysis LLRA, LLRA ir RA koal., LLRA-KŠS, LLRA ir RA koal.,
VANDA KRAVČIONOK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Seimo pirmininkas, Seimo narys  Akcininkas  Deklaruojantysis LLRA, LLRA-KŠS, LLRA ir RA koal.,
MICHAL MACKEVIČ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA Seimo pirmininkas, Seimo narys  Akcininkas  Deklaruojantysis LLRA, LLRA, LLRA-KŠS,
RAFAEL MUKSINOV VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis LLRA ir RA koal., LDDP, LSP, SLF, LLRA-KŠS, "Už teisingą Lietuvą",
ZIGMONT ŽDANOVIČ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis LLRA, LLRA ir RA koal., LLenkS, LVP, LLRA ir RA koal.,
2. UAB Diena Media News 205 454.18 € RŪTA MILIŪTĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Seimo pirmininkas, Seimo narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis LVŽS,
3. UAB Šiaulių apskrities televizija 151 446.82 € GEDIMINAS BERŽINIS BERŽINSKAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis LCP, LSDS, APKK, 18RK,44,
4. VšĮ Alytaus regioninė televizija 133 311.15 € TOMAS PAČĖSAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA NS, TS(LK), 1RK,2,
5. UAB Dzūkų žinios 115 648.90 € ARTŪRAS MARGELIS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Meras ar jo pavaduotojas  Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas  Deklaruojantysis Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), TSLKD, TS(LK), TS(LK),
6. UAB Sugardas 96 943.77 € DMITRIJ IKONIKOV UAB SUGARDAS Savivaldybės tarybos narys  LLRA ir RA koal., LLRA-KŠS,
7. UAB Televizijos komunikacijos 63 211.42 € VILMANTAS LIORANČAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Akcininkas  Deklaruojantysis LibCS, LRLS,
8. UAB Pūkas 56 255.21 € KĘSTUTIS PŪKAS LR SEIMAS Seimo pirmininkas, Seimo narys  Vadovas ar jo pavaduotojas  Deklaruojantysis PTT, 21RK,15,
LINA PŪKIENĖ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA Savivaldybės tarybos narys  Vadovas ar jo pavaduotojas  Deklaruojantysis 21RK,15,
9. UAB Tauragės kurjeris 47 306.20 € ROBERTAS PIEČIA TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis)  Deklaruojantysis LibCS, LSDP,
10. UAB Kamonada 43 942.00 € VYTAUTAS KAZELA UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Dalininkas ar narys  Deklaruojantysis TPP, NS, LVŽS, LTS,
11. VšĮ Tauragės žinios 43 285.24 € TOMAS RAULINAVIČIUS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis TSLKD,
12. UAB Ukmergės žinios 39 372.79 € VALDAS PETRONIS U K M E R G Ė S S A V I V A L D Y B Ė S A D M I N I S T R A C I J A Savivaldybės tarybos narys  Akcininkas, dalininkas, narys ir kt.  Deklaruojantysis NS, LSDP,
13. UAB Plungės žinios 37 840.11 € AIDAS KĖSAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ LibCS, LRLS, LLibS,
14. UAB Galvok 34 921.00 € VYTAUTAS ZALIECKAS TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Akcininkas  Deklaruojantysis LSDP, LVLS,
15. UAB Kupiškėnų mintys 29 123.96 € DAUMANTAS SIMĖNAS PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis 18RK,32,
16. VšĮ Šou imperija 23 921.27 € RIMA BANDZINAITĖ-LATOŽIENĖ TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Dalininkas ar narys  Deklaruojantysis LRLS,
17. UAB Santarvės laikraštis 23 800.00 € ALVYDAS BALČIŪNAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS Savivaldybės tarybos narys  Akcininkas  Deklaruojantysis TS(LK), Kitaip koal., 23RK,26,
18. UAB Lietuvos ryto televizija 21 088.00 € GINTAUTAS PALUCKAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Meras ar jo pavaduotojas  Akcininkas  Deklaruojantysis LSDP, Išsikėlė pats,
19. UAB Gimtoji žemė 18 511.05 € VALDAS PETRONIS U K M E R G Ė S S A V I V A L D Y B Ė S A D M I N I S T R A C I J A Savivaldybės tarybos narys  Akcininkas, dalininkas, narys ir kt.  Deklaruojantysis NS, LSDP,
20. MB Jonavos žinios 17 500.00 € JONAS KAMINSKAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Vadovas ar jo pavaduotojas  Deklaruojantysis LibDP, LVP+NDP, NS, LSDP, 1RK,38,
21. UAB Danielita 17 297.86 € REMIGIJUS BONIKATAS ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Darbuotojas  Deklaruojantysis DP,
ŽIVILĖ PINSKUVIENĖ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Meras ar jo pavaduotojas  Savivaldybės tarybos narys  Deklaruojantysis DP,
22. UAB Gyvenimas 16 639.77 € ANGELĖ BAJORIENĖ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas  Deklaruojantysis LSDP,
23. D.Jankelaitienė IĮ 16 568.00 € DALIA JANKELAITIENĖ ŠALČININKŲ R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Savininkas ar/ ir bendraturtis  Deklaruojantysis DP,
24. UAB Žeimenos krantų redakcija 14 737.54 € VALDEMARAS KASPEROVIČIUS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Savivaldybės tarybos narys  Vadovas ar jo pavaduotojas  Deklaruojantysis LibCS, LLRA, LLS,
25. UAB Kėdainių krašto televizija 10 329.26 € STANISLOVAS BLINSTRUBAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Kolegialaus valdymo organo narys  Deklaruojantysis NS, DP,
26. UAB 15MIN 8 857.20 € VYTAUTAS SAKALAUSKAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Karjeros valstybės tarnautojas  Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus  Deklaruojantysis LVP+NDP, NS, LVLS, LVŽS, LVP, LVLKD koal.,
DONATAS VEČERSKIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ Savivaldybės tarybos narys  Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas  Deklaruojantysis TAIP, VK koal., 18RK,15,
27. UAB Šilokarčema 5 565.13 € LIJANA JAGINTAVIČIENĖ ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA DP, LVŽS,
28. VŠĮ Mūsų Ignalina 5 018.38 € JONAS BALTAKIS IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA Savivaldybės tarybos narys  Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas)  Deklaruojantysis LVLS, LVŽS, LKDP, LLibS, TS(LK), LVLKD koal.,
29. UAB Ūkininko patarėjas 2 504.40 € RAMŪNAS KARBAUSKIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Seimo pirmininkas, Seimo narys  Akcininkas  Deklaruojantysis ir sutuoktinis LVŽS, Išsikėlė pats, LVP, "Jaunoji Lietuva"-3, KDS,
30. UAB Panevėžio rytas 163.59 € BRONISLOVAS MATELIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Seimo pirmininkas, Seimo narys  Sutuoktinis LVŽS, Išsikėlė pats,