Tėvynės Sąjungos (LK) ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos koalicija

Su šia partija / susivienijimu nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.