Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos koalicija "Šilutės kraštas"

Su šia partija / susivienijimu nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.