Lietuvos liberalų sąjungos ir moderniųjų krikščionių demokratų sąjungos koalicija ?Komanda, kurią vienija darbas?

Su šia partija / susivienijimu nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.