A.Zuoko koalicija "Už Vilnių, kuriame gera visiems" Liberalai ir modernieji krikščionys demokratai

Su šia partija / susivienijimu nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.