Visuomeninis rinkimų komitetas „Komanda – už Kėdainių krašto žmones“

Su šia partija / susivienijimu nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.