Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas

Įmonės, kurioms vadovavo arba vadovauja su šia partija susiję (dalyvavę rinkimuose) asmenys

# Įmonė Vadovų sk. Trukmė Vadovai
1. Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija 1 2 m. 177 d. BENJAMINAS SAKALAUSKAS (nuo 2015-05-07 iki 2017-10-31)