Krikščionių demokratų ir "Jaunosios Lietuvos" sąjungų susivienijimas "Už vieningą Lietuvą"

Su šia partija / susivienijimu nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.