Krikščionių demokratų ir "Jaunosios Lietuvos" sąjungų susivienijimas "Už vieningą Lietuvą"

Su šia partija / susivienijimu nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.