Lietuvių tautininkų sąjungos (Lietuvių tautininkų sąjunga, Nepriklausomybės partija) sąrašas

Su šia partija / susivienijimu nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 susijė asmenys valstybės ir savivaldybių įmonėms nevadovavo.