PRANAS TRAKINIS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Mažeikių vandenys vadovavo nuo 1999-01-29 iki 2016-04-01.

Mažeikių raj. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 47 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 47 m. Vadovavimo trukmė: 17 m. 2 mėn. ir 3 d.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose