Pranas Trakinis

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

UAB Mažeikių vandenys vadovavo nuo 1999-01-29 iki 2016-04-01.

Mažeikių raj. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 47 m. Pareigas nustojo eiti būdamas 65 m. Vadovavimo trukmė: 17 m. 2 mėn. ir 3 d.

Iki 2017-12-31 dalyvavo šiuose rinkimuose