AUDRIUS ZALATORIS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

AB "Kiaulių veislininkystė" vadovavo nuo 2017-09-11 iki 2018-11-16.

Valstybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 53 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 53 m. Vadovavimo trukmė: 1 m. 2 mėn. ir 5 d.

UAB Genetiniai ištekliai vadovavo nuo 2019-02-01 iki ...

Valstybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 54 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 54 m. 2019-12-23 duomenimis, ėjo įmonės vadovo pareigas.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose