Vingaudas Šarmaitis

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

AB Rokiškio komunalininkas vadovavo nuo 2015-03-31 iki 2015-09-29.

Rokiškio raj. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 54 m. Pareigas nustojo eiti būdamas 55 m. Vadovavimo trukmė: 0 m. 5 mėn. ir 29 d.

Iki 2017-12-31 dalyvavo šiuose rinkimuose