Valdas Savickas

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Vilniaus vandenys vadovavo nuo 2011-02-25 iki 2011-09-22.

Vilniaus m. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 40 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 40 m. Vadovavimo trukmė: 0 m. 6 mėn. ir 28 d.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose