Valdas Savickas

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

UAB Vilniaus vandenys vadovavo nuo 2011-02-25 iki 2011-09-22.

Vilniaus m. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 40 m. Pareigas nustojo eiti būdamas 41 m. Vadovavimo trukmė: 0 m. 6 mėn. ir 28 d.

Iki 2017-12-31 dalyvavo šiuose rinkimuose