VILIUS BUROKAS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Kauno vandenys vadovavo nuo 1999-02-01 iki 2012-06-25.

Kauno m. savivaldybės valdoma įmonė. Vadovavimo trukmė: 13 m. 4 mėn. ir 24 d.

UAB Kauno vandenys vadovavo nuo 2017-03-06 iki 2019-05-12.

Kauno m. savivaldybės valdoma įmonė. Vadovavimo trukmė: 2 m. 2 mėn. ir 6 d.