TAUTGIRDAS NARBUTAS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Utenos komunalininkas vadovavo nuo 1999-01-04 iki 2019-12-06.

Utenos raj.  savivaldybės valdoma įmonė. Vadovavimo trukmė: 20 m. 11 mėn. ir 2 d.