ANTANAS RAUDONIKIS

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

AB "Kiaulių veislininkystė" vadovavo nuo 2017-08-19 iki ...

Valstybės valdoma įmonė. 2017-10-31 duomenimis, ėjo įmonės vadovo pareigas.