STEPONAS VAIČIKAUSKAS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Kauno švara vadovavo nuo 2018-11-24 iki 2018-12-04.

Kauno m. savivaldybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 63 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 63 m. Vadovavimo trukmė: 0 m. 0 mėn. ir 10 d.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose