Rita Naudužienė

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

Iki 2017-12-31 dalyvavo šiuose rinkimuose