LINAS PRAVILIONIS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

UAB Anykščių komunalinis ūkis vadovavo nuo 2018-07-27 iki 2019-09-10.

Anykščių raj. savivaldybės valdoma įmonė. Vadovavimo trukmė: 1 m. 1 mėn. ir 14 d.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose