VILIUS REKŠTYS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

AB "Kiaulių veislininkystė" vadovavo nuo 2018-11-16 iki ...

Valstybės valdoma įmonė. 2019-12-23 duomenimis, ėjo įmonės vadovo pareigas.