AB Lietuvos veislininkystė

Valstybės valdoma įmonė.

Įmonės vadovai nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23

GEDIMINAS VALIULIS vadovavo nuo ... iki ...

2019-12-23 duomenimis, ėjo įmonės vadovo pareigas.

GEDIMINAS VALIULIS nuo 1992-10-25 iki 2019-12-23 rinkimuose nedalyvavo.