GEDIMINAS VALIULIS

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

AB Lietuvos veislininkystė vadovavo nuo ... iki ...

Valstybės valdoma įmonė. 2019-12-23 duomenimis, ėjo įmonės vadovo pareigas.