Stasys Kvedaras

Nuo 1987-04-01 iki 2019-12-23 vadovavo šioms įmonėms

Valstybės įmonė Utenos miškų urėdija vadovavo nuo 1998-12-03 iki 2014-07-24.

Valstybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 51 m. Įmonės vadovu tapo būdamas 51 m. Vadovavimo trukmė: 15 m. 7 mėn. ir 21 d.

Iki 2019-12-23 dalyvavo šiuose rinkimuose