Stasys Kvedaras

Nuo 2007-01-01 iki 2017-10-31 vadovavo šioms įmonėms

Valstybės įmonė Utenos miškų urėdija vadovavo nuo 1998-12-03 iki 2014-07-24.

Valstybės valdoma įmonė. Įmonės vadovu tapo būdamas 51 m. Pareigas nustojo eiti būdamas 66 m. Vadovavimo trukmė: 15 m. 7 mėn. ir 21 d.

Iki 2017-12-31 dalyvavo šiuose rinkimuose