Susiję vadovai

Pasirinkite, kokių įmonių vadovų ryšius su politinėmis partijomis ar susivienijimais norėtumėte matyti.

# Partija / susivienijimas Įmonių sk. Vid. trukmė (m.) Įmonė Vadovas Nuo Trukmė (m.) Susijusios partijos
1. Lietuvos socialdemokratų partija 10 10,6 Valstybės įmonė Marijampolės miškų urėdija Kęstutis Bielskus 1990-11-27 26,9 LSDP
Valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija Antanas Kilčauskas 1999-03-01 18,7 LSDP, LDDP
Švenčionėlių miškų urėdija Nauris Jotautas 2002-08-01 15,3 LSDP
Valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas Alfredas Galaunė 2002-12-31 14,8 LSDP, NDP
Valstybės įmonė Pakruojo miškų urėdija Kazys Gudas 2007-04-23 10,5 LSDP, LKD, LKDP
Valstybės įmonė Tauragės miškų urėdija Robertas Piečia 2012-10-25 5,0 LibCS, LSDP
Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ARVYDAS VAITKUS 2013-02-05 4,7 LSDP
Valstybės įmonė Jonavos miškų urėdija Rolandas Skuja 2013-09-24 4,1 LSDP
Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija Antanas Ivanauskas 2014-08-18 3,2 LSDP, PDP, LDDP
Akcinė bendrovė "Vilniaus metrologijos centras" Vida Martišienė 2015-01-02 2,8 LSDP
2. Lietuvos liberalų sąjunga 6 14,4 Valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija Eligijus Ryškus 1994-11-18 23,0 LibCS, LLibS, CD koal., TS-LKD ir LRLS
Valstybės įmonė "Šiaulių regiono keliai" Piotras Bakanovas 1995-04-13 22,6 LLibS
Valstybės įmonė Biržų miškų urėdija Romanas Gaudiešius 1998-11-27 18,9 LLibS
Valstybės įmonė Prienų miškų urėdija Robertas Judickas 2000-06-15 17,4 LLibS
Valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija Vaidas Bendaravičius 2014-03-18 3,6 LibDP, PTT, LLibS, PTT
Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija Edmundas Mačieža 2017-01-02 0,8 LibCS, PTT, LLibS, LCS
3. Liberalų ir centro sąjunga 5 12,5 Valstybės įmonė Radviliškio miškų urėdija Juozas Eismontas 1991-01-02 26,8 LibCS, LCS
Valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija Eligijus Ryškus 1994-11-18 23,0 LibCS, LLibS, CD koal., TS-LKD ir LRLS
Valstybės įmonė "REGITRA" Dalius Prevelis 2011-03-10 6,6 LibCS
Valstybės įmonė Tauragės miškų urėdija Robertas Piečia 2012-10-25 5,0 LibCS, LSDP
Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija Edmundas Mačieža 2017-01-02 0,8 LibCS, PTT, LLibS, LCS
4. Lietuvos centro sąjunga 4 18,2 Valstybės įmonė Telšių miškų urėdija Bronislavas Banys 1987-04-01 30,6 LCS
Valstybės įmonė Radviliškio miškų urėdija Juozas Eismontas 1991-01-02 26,8 LibCS, LCS
Valstybės įmonė Kaišiadorių miškų urėdija Stasys Truskauskas 2003-05-09 14,5 LCS, LCS
Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija Edmundas Mačieža 2017-01-02 0,8 LibCS, PTT, LLibS, LCS
5. Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 3 14,8 Valstybės įmonė Kuršėnų miškų urėdija Algimantas Juozas Kundrotas 1994-01-18 23,8 TS(LK)
Valstybės įmonė Zarasų miškų urėdija Rimantas Jurevičius 1999-09-16 18,1 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), TSLKD, TS(LK), DDVP
Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija Benjaminas Sakalauskas 2015-05-07 2,5 PTT, LKDP, LPKTS, LSDP, TS(LK)
6. Partija Tvarka ir teisingumas 3 2,3 Valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija Vaidas Bendaravičius 2014-03-18 3,6 LibDP, PTT, LLibS, PTT
Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija Benjaminas Sakalauskas 2015-05-07 2,5 PTT, LKDP, LPKTS, LSDP, TS(LK)
Valstybės įmonė Jurbarko miškų urėdija Edmundas Mačieža 2017-01-02 0,8 LibCS, PTT, LLibS, LCS
7. Darbo partija 2 2,5 Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras" Viačislavas Novikovas 2013-07-01 4,3 DP
Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė" Rita Naudužienė 2017-02-15 0,7 NS, DP
8. Lietuvos krikščionys demokratai 2 5,8 Valstybės įmonė Pakruojo miškų urėdija Kazys Gudas 2007-04-23 10,5 LSDP, LKD, LKDP
VALSTYBĖS ĮMONĖ KĖDAINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA Justinas Urbanavičius 2016-10-25 1,0 LKD, TSLKD, APKK
9. Lietuvos krikščionių demokratų partija 2 6,5 Valstybės įmonė Pakruojo miškų urėdija Kazys Gudas 2007-04-23 10,5 LSDP, LKD, LKDP
Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija Benjaminas Sakalauskas 2015-05-07 2,5 PTT, LKDP, LPKTS, LSDP, TS(LK)
10. Lietuvos demokratinė darbo partija 2 10,9 Valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija Antanas Kilčauskas 1999-03-01 18,7 LSDP, LDDP
Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija Antanas Ivanauskas 2014-08-18 3,2 LSDP, PDP, LDDP
11. Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2 9,6 Valstybės įmonė Zarasų miškų urėdija Rimantas Jurevičius 1999-09-16 18,1 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), TSLKD, TS(LK), DDVP
VALSTYBĖS ĮMONĖ KĖDAINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA Justinas Urbanavičius 2016-10-25 1,0 LKD, TSLKD, APKK
12. Liberalų demokratų partija 1 3,6 Valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija Vaidas Bendaravičius 2014-03-18 3,6 LibDP, PTT, LLibS, PTT
13. Lietuvos konsultacinis Seimas 1 6,8 Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA Vytautas Kazimieras Aranauskas 2011-01-04 6,8 TPrP, Lietuvos konsultacinis Seimas
14. Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) 1 3,6 Valstybės įmonė Šilutės miškų urėdija Vaidas Bendaravičius 2014-03-18 3,6 LibDP, PTT, LLibS, PTT
15. Centro Liberalų Koalicija 1 14,5 Valstybės įmonė Kaišiadorių miškų urėdija Stasys Truskauskas 2003-05-09 14,5 LCS, LCS
16. Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas 1 2,5 Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija Benjaminas Sakalauskas 2015-05-07 2,5 PTT, LKDP, LPKTS, LSDP, TS(LK)
17. Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 1 2,2 Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Tomas Balčiūnas 2015-08-18 2,2 LVP+NDP, LSDS
18. Pilietinės demokratijos partija 1 3,2 Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija Antanas Ivanauskas 2014-08-18 3,2 LSDP, PDP, LDDP
19. Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) 1 18,1 Valstybės įmonė Zarasų miškų urėdija Rimantas Jurevičius 1999-09-16 18,1 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), TSLKD, TS(LK), DDVP
20. Kartu - už pažangą Vilniaus rajone! Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija 1 23,0 Valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija Eligijus Ryškus 1994-11-18 23,0 LibCS, LLibS, CD koal., TS-LKD ir LRLS
21. Tautos prisikėlimo partija 1 6,8 Valstybės įmonė LIETUVOS NAFTOS PRODUKTŲ AGENTŪRA Vytautas Kazimieras Aranauskas 2011-01-04 6,8 TPrP, Lietuvos konsultacinis Seimas
22. Lietuvos demokratų partija 1 21,3 Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centra Robertas Encius 1996-07-23 21,3 LDP
23. Naujoji sąjunga (socialliberalai) 1 0,7 Uždaroji akcinė bendrovė "Gyvulių produktyvumo kontrolė" Rita Naudužienė 2017-02-15 0,7 NS, DP
24. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 1 2,5 Valstybės įmonė Rokiškio miškų urėdija Benjaminas Sakalauskas 2015-05-07 2,5 PTT, LKDP, LPKTS, LSDP, TS(LK)
25. Lietuvos socialdemokratų sąjunga 1 2,2 Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Tomas Balčiūnas 2015-08-18 2,2 LVP+NDP, LSDS
26. Demokratinė darbo ir vienybės partija 1 18,1 Valstybės įmonė Zarasų miškų urėdija Rimantas Jurevičius 1999-09-16 18,1 Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), TSLKD, TS(LK), DDVP
27. Antikorupcinė N. Puteikio ir K. Krivicko koalicija (Lietuvos centro partija, Lietuvos pensininkų partiją) 1 1,0 VALSTYBĖS ĮMONĖ KĖDAINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA Justinas Urbanavičius 2016-10-25 1,0 LKD, TSLKD, APKK
28. A.Brazausko socialdemokratinė koalicija 1 14,8 Valstybės įmonė Valstybinis miškotvarkos institutas Alfredas Galaunė 2002-12-31 14,8 LSDP, NDP
29. Centro dešinės koalicija 1 23,0 Valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija Eligijus Ryškus 1994-11-18 23,0 LibCS, LLibS, CD koal., TS-LKD ir LRLS